نوشته شده توسط Revit

آشنایی با اصطلاحات Revit

آشنایی با اصطلاحات Revit آموزش نرم افزار رویت 2019 Project :فضایی که داخل آن مدلسازی انجام میشود. Family : مانند دیوارها،طبقه ها،کف هاو سقف ها که در داخل یک پروژه ساخته شده اند System Family : به فمیلی هایی که در پروژه به صورت پیش فرض وجود دارند و قابل بارگذاری (Load) نمی باشند، اما […]

ایجاد ناودانی برای سقف شیب دار

آموزش رویت معماری : Soffit/Fascia/Gutter Soffit :برای ایجاد خطوط افقی زیر سقف شیروانی از soffit استفاده می شود Fascia : برای ایجاد لبه اطراف سقف شیروانی  از fascia  استفاده می شود Gutter : به کمک تین دستور می توانید برای سقف شیروانی ناودانی بذارید

اگرنخواهیم در نما طبقه ها ی زیرهمکف نمایش داده شود چه کنیم؟

دستور crop region شاید براتون اتفاق افتاده باشه که پروژه ای را ترسیم کرده اید که دارای طبقات پایین تر از سطح زمین است و هنگامی که نما را فعال می کنید طبقات زیرین هم در نما دیده می شود. برای رفع این مشکل دستور crop view و crop region را داریم   به کمک […]

اگر بخواهید رنگ خطوط یک دیوار را تغییر دهید چه باید بکنید

تغییر رنگ و ظاهر یک عنصر برای این کار عنصر را انتخاب کرده و کلیک راست کنید( یک دیوار ،در یا…) بر روی گزینه ی override graphics in view رفته و گزینه ی by element  که فقط برای همان عنصر انتخاب شده است کلیک کنید در پنجره ی بازشده رنگ و نوع خطوط عنصر انتخاب […]

Visibility/graphic

نمایش و عدم نمایش عناصر در یک صفحه برای تعیین نمایش و عدم نمایش عناصر در یک دید از Visibility/graphic استفاده می شود. در properties هر صفحه Visibility/graphic قرار دارد که مختص به همان صفحه است. در قسمت model categories هر کدام از آیتم ها تیک داشته باشد آن دسته از عناصر در صفحه دیده […]

چگونه اطراف ستون سازه نازک کاری انجام دهید؟

نازک کاری اطراف ستون سازه برای این کار باید ستون معماری ترسیم کنید. به مسیر زیر رفته انتخاب ستون مورد نظر و قراردادن آن<Architecture ribbon>column>column architectural به ستون معماری متریال داده و روی ستون سازه قرار دهید.

تغییر پنل های دیوار شیشه ای storefront

ایجاد پنل های مختلف داخل پنل دیوار شیشه ای یک دیوار شیشه ای Storefrontترسیم کنید یکی از پنل ها را انتخاب کرده و unpin  کنید. در قسمت type selector  دیوارstorefront را انتخاب کنید. Duplicate بگیرید ، می توانید تنظیمات دیوار شیشه ای را تغییر دهید.    

تورفتگی در دیوار

آموزش رایگان رویت برای ایجاد تورفتگی دیوار در revit چه کار باید کرد؟   ابزار ایجاد تورفتگی در دیوار void است برای این منظور بعد از ترسیم دیوار از دستور زیر رفته و شکل مورد نظر را ترسیم کنید ترسیم حجم <انتخاب دستور ترسیمی<Component >model in place>void بعد از ترسیم حجم موردنظر ،دستور cut را […]

اندازه گذاری دیوار کج در Revit

اندازه گذاری دیوار کج در Revit چگونه است برای اندازه گذاری دیوار کج درRevit  ،بعد از انتخاب دستور Aligned در Annotate موس را بر روی ابتدای دیوار کج برده چندبار  کلید tab را از کیبورد بزنید تا نقطه ای از دیوار را انتخاب کند ،بعد کلیک کنید. سپس به سمت دیگر دیوار کج رفته مجدد […]

استفاده از ابزار linework

استفاده از ابزار linework به کمک  ابزار (linework(lw می توانید مدل خطوط ترسیم شده را تغییر دهید . برای مثال خط یک لایه از دیوار را می توانید خط چین کنید یا خطوط کنسول سقف شیروانی را به صورت خط چین در پلان نمایش دهید. Modify>view panel>linework   از گزینه های موجو در کشویی linestyle […]