آموزش نرم افزار رویت مخصوص چه کسانی است ؟

  • داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن  ﻣﻬﻨﺪسی ﻣﻌﻤﺎری
  • آرشیتکت ها برای ارتقا و پیشرفت شغلی
  • افراد علاقه‌مند به معماری ، دکوراسیون و طراحی داخلی
  • صاحبان کسب و کار در حوزه معماری به جهت ارتقا دانش نیروی انسانی

یادگیری این نرم افزار نیار به پیشنیاز قبلی ندارد و سرعت یادگیری و کسب مهارت در آن سریع است.