چطور از آبجکتهای مکس تو رویت استفاده کنیم؟

خیلی ها تو رویت مشکل کمبود آبجکت دارن و آبجکتهایی تو مکس دارن که نمی دونن چطور ازش تو رویت استفاده کنن

.رو بزنید Pro optimizer در محیط مکس آبجکت رو انتخاب کنید و

.را کم کنیدVertex رو بزنید و درصد Calculate

.بگیریدdwg ، Save as از آبجکت

.به اتوکد رفته و برای تمام قسمتهای آبجکت لایه بسازید

.باز کنیدMetric family برید و یک New family به New به رویت رفته از قسمت

.فایل آبجکت رو باز کنیدImport cad و Ribbon insert از

رفته و برای هر یک از قسمتهای آبجکت متریال جدید بسازیدMaterial به Ribbon manage از

  رفته و هرکدام از لایه ها رو به متریال   Imported object و سپس به تب Object style به Ribbon manage از

جدید ساخته شده نسبت دهید.

.آن برید و پارامترهای جدید در قسمت متریال بسازید Family type آبجکت رو انتخاب کنید و به

.حالا میتونید فمیلی جدید رو ذخیره کرده و در پروژه های مختلف از آن استفاده کنید